HomeSite MapContact
AdvantechSpoločnosť Advantech Co. Ltd. patrí medzi leadrov výrobcov výpočtovej techniky určenej pre priemyselné prostredie. Sortiment výrobkov je natoľko rozsiahly, že ponúka komlexné riešenie priemyselných automatizovaných systémov riadenia na báze PC: priemyselné počítače, dosky analógových / digitálnych vstupov / výstupov, inteligentné moduly na distribuovaný zber dát a riadenie a pod. Spoločnosť Advantech je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.
Priemyselné počítače
Priemyselné prostredie je charakterizované výkyvmi teplôt, zvýšenou prašnosťou a vlhkosťou a častokrát i zvýšeným elektromagnetickým rušením a statickými výbojmi. Týmto vplyvom musí odolávať i priemyselný počítač. Preto sa chasis takéhoto počítača vybavujú takými konštrukčnými prvkami, ktoré tieto vplyvy eliminujú. Sú to napr. ventilátory s filtrami, rôzne prítlačné lišty, masívna konštrukcia, celokovová skriňa a pod. Advantech vyrába chasis na vytvorenie základnej jednotky počítača pre montáž do 19" stojanov, na montáž do rôznych rozvádzačov, klávesnice v priemyselnom vyhotovení. Špeciálnu skupinu tvoria kompaktné tzv. panel PC, ktoré majú zabudovaný monitor alebo display prípadne i klávesnicu. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) priemyselných chasis Advantech je 50 000 hodín.
Procesorové dosky
V priemyselných počítačoch Advantech sa nepoužíva klasická konštrukcia základnej dosky, ale v chasis je tzv. pasívna zbernica a základná doska je realizovaná ako zásuvná doska. Táto konštrukcia umožňuje rýchlu výmenu procesorovej dosky. Všetky procesorové dosky majú tzv. Watch - dog systém, ktorý môže v prípade výpadku napájania alebo pri vzniku inej kolíznej situácie korektne odstaviť procesorovú dosku. Na doskách sa tiež nachádza konektor zbernice PC / 104, takže je možné na ňu pripájať rôzne moduly konštruované pre túto zbernicu. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) procesorových dosiek Advantech je až 150 000 hodín.
Vstupno - výstupné dosky
Sú to dosky určené na pripojenie priemyselného počítača k technologickému procesu. Dosky analógových vstupov sa vyrábajú s 12, 14 a 16 bitovými prevodníkmi pre rýchlosti vzorkovania až do 330 kHz. Pre prípadné zväčšenie počtov pripájaných vstupov sa používajú dosky multiplexerov. Dosky digitálnych vstupov a výstupov sú k dispozícii v prevedeniach s rôznym počtom v /v kanálov. Zoznam vstupno / výstupných dosiek dopĺňa i sortiment komunikačných dosiek pre rozhrania RS232, RS485, RS422, HPIB, dosky čítačových vstupov, dosky a moduly pre úpravu alebo galvanické oddelenie signálov.
Moduly ADAM
Sú to moduly určené pre tvorbu distribuovaných systémov. Moduly majú vynikajúce vlastnosti a sú vhodné na použitie i v tých najnáročnejších podmienkach. Z nadradeného systému sa s modulmi komunikuje cez zbernicu RS-485 do vzdialenosti až 1200 m. V sérii ADAM sú moduly pre pripájanie analógových i digitálnych vstupov / výstupov, špeciálne moduly na pripájanie termočlánkov a odporových teplomerov, čítačové jednotky a pod.
PC / 104 moduly
Moduly PC / 104 sú kompaktné dosky so zbernicou vyvedenou po oboch stranách dosky a slúžiace na stavebnicové vytvorenie miniatúrnych priemyselných počítačov s vysokým výkonom. Moduly majú nízku spotrebu , miniatúrne rozmery (91 x 96,5 mm) a vysokú odolnosť voči vplyvom prostredia.