HomeSite MapContact
QNXOperačný sytém QNX V 4.x


QNX je operačný systém, ktorý umožňuje spúšťanie aplikácií v plne sieťovom multiprocesorovom prostredí reálneho času, umožňujúcom plnú výkonnosť spolupracujúceho hardware. Architektúra OS použitá pre dosiahnutie takéhoto prostredia je založená na báze "microkernelu" (veľmi malého jadra) obklopeného súborom voliteľných (konfigurovateľných) procesov, ktoré vykonávajú POSIX a UNIX kompatibilné systémové služby. Zahrnutím alebo vylúčením rôznych administrátorov v procese zostavovania OS, môže byť QNX "degradovaný" na OS určený pre napevno konfigurované ROM - systémy resp. na druhej strane môže zastať riadiacu funkciu pre stovky procesosorov spolupracujúcich na báze rôznych LAN technológií. Prispôsobenie OS štandardom (POSIX 1003.1, 1003.2 (shell utility) a 1003.4 (realtime)), je dosiahnuté transparentne pomocou distribuovaného prostredia OS.
Operačný systém QNX je určený pre aplikácie, kde prvoradými požiadavkami sú výkonnosť a odozva v reálnom čase, flexibilita vývojového prostredia a flexibilita sieťovej architektúry. Z tohto dôvodu bol už nasadený vo vyše 200 000 aplikáciách riadenia technologických procesov, informačných technológiách, finančnej sfére, lekárskom prostredí a podobne.
Podstata operačného systému je založená na komunikačných mechanizmoch (IPC) medzi jednotlivými bežiacimi procesmi. Okrem IPC sú do jadra OS implementované ešte ďalšie tri základné služby:

- sieťová komunikácia (spodné úrovne)
- prepínanie procesov
- obsluha riešení

V procesoch operačného systému sú prostredníctvom plne preemptívneho multitaskingu a voliteľnými mechanizmami prepínania úloh (round - robin, FIFO, adaptive scheduling) implementované i funkcie pre splnenie požiadaviek na pravý OPERAČNÝ SYSTÉM REÁLNEHO ČASU.
Veľkou pednosťou OS QNX je jeho modularita. Riadenie (ovládanie) všetkých zdrojov a zariadení je pridelené relatívne nezávisle bežiacim procesom (napr. Proc - správca procesov, Dev - správca zariadní, Fsys - správca súborového systému) a z tohto dôvodu je veľmi jednoduché zaradiť do operačného systému obsluhu pre akékoľvek neštandardné zariadenie.
Je potrebné zdôrazniť, že všestranná flexibilita operačného systému QNX umožňuje jeho použitie nielen v aplikáciách vyžadujúcich odozvy v reálnom čase, ale je možné nasadiť ho pri budovaní i rozsiahlych informačných systémov.