HomeSite MapContact
alfaBASE podnikový IS
alfabase

ALFABASE = komplexné modulárne riešenie podnikového informačného systému Vašej firmy v prostredí MS Windows, vytvorené na báze CLIENT/SERVER.
Vzhľadom na platformu MS Windows a dlhoročné skúseností užívateľov systému majú programové moduly jednotné príjemné a jednoducho intuitívne ovládateľné grafické prostredie.
Viacpoužívateľský systém umožňujúci paralelné spracovanie údajov viacerými používateľmi súčasbne s dôrazom na bezpečnosť a utajenosť údajov zaručuje vysokú flexibilitu systému a bezpečnosť spracovávaných údajov. Systém je tak aplikovateľný na podmienky malej ale i väčšej firmy a môže rásť s potrebami Vašej firmy.

Informačný systém môže obsahovať nasledovné moduly:
* ÚČTOVNÍCTVO - podvojné účtovníctvo
* ODBYT - vedenie skladového hospodárstva, objednávok a fakturácie
* MZDY a PERSONALISTIKA - personálba agenda v mzdy
* MAJETOK - evidencia investičného a drobného majetku firmy
* POKLADŇA - evidencia pokladňe a pokladničná kniha
* ODBERATELIA a DODÁVATELIA - nadstavbový modul na sledovanie vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi
* KNIHA JÁZD - vedenie knihy jázd firemných vozidiel a cestovných príkazov
* ZÁKAZKY - sledovanie zákaziek
* VÝROBA - riadenie výroby
* REGISTRAČNÁ POKLADŇA - predaj tovaru a služieb za hotovosť
* REŠTAURÁCIA - nadstavba k registračnej pokladni - príjem objednávok cez PDA


viac informácií: 033 5501582  alebo mail@deltanet.sk