HomeSite MapContact
Networking
networking

Networking = budovanie sietí, tvorba sietí,..

Je to oblasť, ktorá veľmi úzko súvisí s ostatnými službami poskytovanými našou spoločnosťou (Outsourcing, Internet, Priemyselné systémy, predaj výpočtovej a kancelárskej techniky,...).

Sieťové prepojenie vyžaduje tak veľká ako i malá firma, ktorá potrebuje prepojenie medzi počítačmi jednotlivých užívateľov so serverom alebo počítačmi navzájom, spojenie do Internetu, prípadne prepojenie rôznych technologických zariadení,
tak i domáci užívateľ, ktorý potrebuje pripojiť svoj počítač, alebo mobilné zariadenia do Internetu,  prepojiť rôzne multimediálne zariadenia navzájom a pod.

Služby:
* návrh riešenia kabeláže / počítačovej siete
* projektovanie štruktúrovanej kabeláže
* dodávky komponentov štruktúrovanej kabeláže
* inštalácia štruktúrovanej kabeláže
* meranie kabeláže s možnosťou vystavenia meracieho protokolu
* diagnostika porúch v kabeláži


viac informácií: 033 5501582  alebo mail@deltanet.sk