HomeSite MapContact
Outsourcing
outsourcing

Outsourcingom sa označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (napríklad subdodávateľa).

Outsourcing IT je teda zmluvná dodávka služieb v oblasti informačných technológií ako sú:
* servis počítačov, serverov
* servis tlačiarní a ostatných periférií
* servis komponentov počítačových sietí
* systémová podpora užívateľov výpočtovej techniky
* programová podpora užívateľov výpočtovej techniky
* komplexná profilaktika výpočtovej a kancelárskej techniky
* zálohovanie dát
* zavádzanie bezpečnostných opatrení v oblasti IT
* podpora užívateľov v kritických situáciách

V rámci outsourcingu sa zameriavame na dodávky služieb prevádzky IT infraštruktúry a aplikácií vyššie uvedených u malých až stredne veľkých firiem a inštitúcií. Ťažisko ponúkaných služieb spočíva v správe a údržbe IT infraštruktúry a aplikácií zákazníka a podpore užívateľov v kritických situáciách.


viac informácií: 033 5501582  alebo mail@deltanet.sk