HomeSite MapContact
TV a SAT
SATELITNÁ A DVB-T TECHNIKA

tv

Digitalizácia už plne pohltila i oblasť šírenia a príjmu televízneho signálu.
Ponúkame Vám dodávku kvalitných komponentov a inštaláciu rozvodov a zariadení pre príjem televízneho signálu šíreného pozemskými vysielačmi systémom DVB-T a tiež i šíreného prostredníctvom SATelitného vysielania.
Naša spoločnosť je partnerom spoločnosti Towercom, ktorá zabezpečuje šírenie digitálneho tv vysielania systémom DVB-T pre Slovenskú republiku a tiež partnerom spoločnosti M7 Group, ktorá prevádzkuje satelitné platformy Skylink a Cslink.

Služby a dodávky digitálnej televízie:
* návrh riešenia rozvodov pre DVB-T a SATelitný tv príjem
* dodávky komponentov a zariadení
* inštalácia rozvodov
* predaj a aktivácia kariet Skylink
* predaj a aktivácia platených programov Skylinkviac informácií: 033 5501582  alebo mail@deltanet.sk